การบ้านจำเป็นสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่

การบ้านจำเป็นสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่

มีสามคำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันไปคือ จำเป็น ไม่จำเป็น และอาจจะจำเป็น
นี่เป็นหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถึงแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าการให้การบ้านเป็นสิ่งที่ให้โทษเนื่องจากจะสร้างความเครียดในการทำ ส่วนอีกหลายคนก็มองในอีกแง่มุมโดยคิดว่าการบ้านเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกฝนในสิ่งที่เรียนมาจากห้องเรียน

ประโยชน์

การบ้านช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูในการทำงานร่วมกันมากขึ้น นักเรียนสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้ และ การเข้าใจบทเรียนก็จะทำให้สนุกไปกับการเรียนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการวัดประสิทธิภาพในชั้นเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย และยังทำให้ครูผู้สอนจะสามารถมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่เป็นคนเรียนช้าได้
การบ้านยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเนื่องจากนักเรียนอาจจะขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือพี่น้องในการช่วยทำการบ้าน นักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้มากขึ้นและพ่อแม่ก็จะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูกๆ นี่เป็นการใช้เวลาอันมีค่าไปกับครอบครัวและทั้งสองฝ่ายก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การทำการบ้านเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน การฝึกฝนจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความพยายามในการเรียนรู้ก็จะส่งผลในที่สุด การบ้านจะช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวสอบและยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และยังทำให้พ่อแม่สามารถประเมินว่าลูกของพวกเขาเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างและสามารถสร้างวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องของกับลูกๆได้

ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

นักเรียนใช้เวลากว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงในโรงเรียน การใช้เวลาในการทำการบ้านจะกลายเป็นภาระและทำให้เกิดความเครียด พวกเขาต้องการผ่อนคลายเพื่อทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องโรงเรียน
การบ้านจะทำให้นักเรียนได้ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กเจริญวัย ปัญหาสังคมอาจเกิดขึ้นได้หากมีความไม่สามัคคีกันในครอบครัว
การบ้านสามารถสร้างความขัดแย้งระหว่างเด็กกับพ่อแม่เมื่อเด็กต่อต้านการทำการบ้านที่ยาก บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะเหนื่อยเกินไปและอาจจะไม่มีความอดทนที่จะสร้างข้อตกลงระหว่างกัน
การบ้านที่มากเกินไปยังจูงใจให้นักเรียนลอกการบ้านจากเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนแต่ไม่ทำให้ได้รับประโยชน์ใดๆเลย ครูผู้สอนก็อาจจะยุ่งเกินไปกับการเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับการเรียน ทำให้การให้คะแนนการบ้านอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรทั้งในเรื่องของคุณภาพและเวลาเพราะเมื่อนักเรียนได้การบ้านที่ตรวจแล้วกลับไปครูก็เปลี่ยนไปสอนเรื่องใหม่แล้ว

บทสรุป

งานวิจัยบางชิ้นนำเสนอว่าความถี่ในการทำการบ้านเป็นตัวทำนายคะแนนของนักเรียนและยังมีผลต่อความสำเร็จในภายหน้า การบ้านเป็นวิธีอันมีค่าในการศึกษาโดยให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝน และทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้บทเรียน

คำแนะนำสำหรับคุณครูในการแก้ปัญหา ESL

คำแนะนำสำหรับคุณครูในการแก้ปัญหา ESL

ภาษิตที่ว่า “หากครูไม่สอน นักเรียนก็ไม่ได้เรียนรู้” ทำให้ครูถูกมองในแง่ไม่ดี เนื่องจากการเรียนเป็นกระบวนการแบบสองทาง ซึ่งไม่ว่าผู้สอนจะสอนเก่งแค่ไหน หากนักเรียนไม่สนใจอ่านหนังสือก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ในความเห็นของครูผู้สอน พวกเขาคือมืออาชีพที่ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้วิธีการสอน อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติซึ่งต้องใช้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆในการตอบสนองความต้องการในการศึกษาของทั้งคนทั่วๆไปและของสังคม
การสอนไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ความรู้นักเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนจริงๆและได้เรียนรู้จากบทเรียนนั้น
การพูดย่อมง่ายกว่าการกระทำแน่นอน สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language – ESL) นั้น มีสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อจะได้พัฒนาระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเป็นอาชีพที่สำคัญ ครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลาไปกับการพิจารณาสิ่งเหล่านี้และหาวิธีการสอนที่จะช่วยทำให้เกิดผลดีที่สุด
และนี่คือปัญหาที่ครูผู้สอนมักจะพบในการสอนชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบ ESL รวมถึงคำแนะนำในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

พวกเขาไม่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ

นี่เป็นเรื่องปกติเนื่องจากผู้เรียนจะเข้าใจกันและกันได้ดีกว่าหากพวกเขาพูดภาษาแม่กัน บางครั้งนักเรียน
เหล่านี้ก็จับกลุ่มคุยกันโดยไม่สนใจสิ่งที่ครูกำลังสอน

คำแนะนำ:

ให้เวลานักเรียนพูดในชั้นเรียนมากขึ้น ปล่อยให้พวกเขาอ่านและถามพวกเขาว่าพวกเขาเข้าใจข้อความเหล่านั้นหรือไม่ หากเขายิ่งพูดมากเท่าไหร่ เขาจะรู้สึกสนใจและรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมมากขึ้น พวกเขาจะเรียนรู้ว่าจะสื่อความคิดของพวกเขาออกมาอย่างไร ซึ่งจะทำให้เขาใจจดจ่ออยู่กับการหาความรู้ การเน้นการสื่อสารมากกว่าการจับผิดแกรมม่าหรือวิธีออกเสียงจะทำให้นักเรียนโฟกัสไปกับการคิดว่าพวกเขาทำอะไรถูกมากกว่าพวกเขาทำอะไรผิด
และนี่ก็ยังช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียน

แนะนำให้นักเรียนรู้จักกับคนที่พูดภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญและพวกเขาจะรู้สึกว่าจะต้องหาวิธีที่จะทำให้สื่อสารในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

นักเรียนที่เบื่อ

การเหม่อลอย การสัปหงก หรือการทำอย่างอื่นในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนกำลังเบื่อ มันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับแต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนหมดความสนใจก็คือคุณครู

คำแนะนำ:

เป็นหน้าที่ของครูที่จะทำให้ชั้นเรียนน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไร ครูต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการทำให้หัวข้อนั้นสนุกขึ้น เช่นการเชื่อมโยงเนื้อหาในหนังสือกับตัวอย่างในชีวิตจริง

นักเรียนที่โดดเด่น

แน่นอนในแต่ละชั้นเรียนจะต้องมีนักเรียนที่กะตือรือร้น พวกเขามาเรียนด้วยความตื่นเต้นที่จะแบ่งปันความรู้บางอย่างแก่ทุกๆคนและกว่าที่คุณจะรู้ตัว เขาก็โดดเด่นเกินคนอื่นๆในกลุ่มไปแล้ว นักเรียนเหล่านี้จะเป็นนักเรียนที่ชอบการแข่งขัน ชอบยกมือถามและตอบโดยที่ไม่สนใจคนอื่นๆ

คำแนะนำ:

อย่าเรียกพวกเขาต่อหน้าคนอื่นๆในชั้นเรียนแต่ก็อย่าทำให้เขาหมดความกะตือรือร้น คุณอาจจะมอบหมายให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยประจำวัน โดยให้ช่วยเพื่อนร่วมชั้นหาคำตอบที่ถูกต้อง และในตอนเลิกเรียนก็อย่าลืมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขา

ครูผู้สอนออนไลน์มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่?

ครูผู้สอนออนไลน์มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่?

ปัจจุบันพ่อแม่มักจะยุ่งอยู่กับการทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในแต่ละวัน คุณแม่ที่ทำงานเต็มเวลาก็ยังต้องยุ่งกับการทำงานบ้านและกิจวัตรประจำวันอื่นๆจึงมีเวลาในการสอนการบ้านลูกน้อยลง ส่วนคุณพ่อเมื่อเลิกจากงานหนักในแต่ละวันแล้วก็จะเหลือแรงในการล้างจานหรือทำงานเล็กๆน้อยๆอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะผ่อนคลายด้วยการใช้เวลาหน้าทีวีหรืออ่านหนังสือ เวลาที่ใช้กับลูกๆก็เห็นจะเป็นเพียงแต่การถามว่า โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง หรือ ลูกมีปัญหาอะไรกับการเรียนหรือไม่ นักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าหรือได้ตามมาตรฐานจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจการเรียนแบบฟังบรรยายและส่งผลให้ได้เกรดน้อยลง
นักเรียนต่างชาติที่คุ้นเคยแต่กับภาษาแม่จะพบกับอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ยิ่งไปกว่านั้น คนต่างชาติที่ย้ายไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารจะรู้สึกว่ามันยากขึ้นไปอีก ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักพบคือการวางโครงสร้างประโยค การใช้คำ และการออกเสียง นอกจากนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา นักเรียนบางคนอาจจะแค่ต้องการนั่งฟังการบรรยายและรู้สึกว่าการถกปัญหาหรือการทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ

ความนิยมในการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้คนเริ่มหันมาเรียนออนไลน์ พ่อแม่หรือคนที่ต้องการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาอื่นๆมักจะหา บริการการสอนออนไลน์ ในการเรียนเสริม
ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถหาครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่พวกเขาต้องการได้ แต่ก็อาจเกิดคำถามขึ้นมาว่า:

ครูผู้สอนออนไลน์มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่?

ผู้ให้บริการการสอนออนไลน์มีครูผู้สอนมืออาชีพมากมาย ซึ่งครูผู้สอนเหล่านี้เป็นครูที่ดีที่สุดจากทั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและยังมีความรู้ในด้านอื่นๆอีกด้วย

กระบวนการคัดเลือก

มีผู้สมัครมากมายแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเลือก เรามีกระบวนการคัดเลือกที่ที่เข้มงวด ครูผู้สอนจะต้องผ่านการทดสอบในระดับและวิชาที่พวกเขาต้องการสอน หลังจากนั้นก็จะมีการคุยและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และยังมีการทดสอบการสอนเหมือนจริงซึ่งจะเป็นการทดสอบทักษะและความอดทน คนที่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับอุปกรณ์การสอนออนไลน์และจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับนักเรียน งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพอย่างมากเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากคุณต้องการเป็นครูผู้สอนออนไลน์ และผู้ให้บริการการสอนออนไลน์มักจะมองหาคุณสมบัติอื่นๆดังนี้ :

• ปริญญาตรีหรือโทในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ต้องการสอน
• ความชำนาญในวิชานั้น
• ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
• วุฒิบัตรพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นครูแต่มีคุณสมบัติในการเป็นครูผู้สอนออนไลน์

ความคาดหวังในตัวผู้สอนออนไลน์

ในการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ครูผู้สอนจะต้องสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ทั้งทางท่าทางและคำพูด นอกจากนี้พวกเขาจะต้องออกข้อสอบ เตรียมแบบฝึกหัดและหาทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และครูผู้สอนจะต้องสามารถตอบคำถามนักเรียนได้และต้องมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจคำตอบจริงๆ และครูผู้สอนควรจะบันทึกพัฒนาการของนักเรียนและหาโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอยู่เสมอ

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั้งในด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆ ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

แม้กระทั่งเจ้าของภาษาเองก็ยังมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่รวมถึงผู้ที่เป็นคนเรียนรู้ช้าจะมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนภาษาเราจะต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ เนื่องจากแต่ละทักษะมีความสัมพันธ์กัน เมื่อคุณอ่าน คุณจะต้องทำความเข้าใจเพื่อจะได้รับข้อความที่สิ่งนั้นกำลังสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เมื่อคุณเขียน คุณต้องถ่ายทอดความคิดนั้นลงไปบนตัวอักษร การใช้ไวยาการณ์ เครื่องหมายวรรคตอน คำ และ การสะกดคำที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่ออย่างถูกต้อง และเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ คุณต้องออกเสียงแต่ละคำอย่างถูกต้องและโทนเสียงก็ทำให้ความหมายที่ต้องการสื่อมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย แค่คำว่า “ใช่” อาจจะมีความหมายต่างออกไปหากมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง
มาถึงตรงนี้ การมองโลกในแง่ร้ายของผมทำให้คุณกลัวหรือไม่ – โปรดเถอะ ไม่เลย

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สร้างขึ้นด้วยตัวอักษร หากคุณไม่รู้จักตัวอักษรเหล่านี้ คุณก็เหมือนมองไม่เห็นคำต่างๆในรูปแบบการเขียน ไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูด แต่หากคุณรู้จักมันคุณก็เข้าใจคำต่างๆได้อย่างราบรื่นและสนุกไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาเป็นกระบวนการสร้างอย่างอิสระ ถึงหลักเกณฑ์และกฎต่างๆจะถูกกำหนดไว้ แต่คุณสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระในหลายๆรูปแบบ ความหมายที่คุณต้องการสื่อขึ้นอยู่กับคำที่คุณเลือกใช้

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีหลายแบบ สถาบันการศึกษาบางแห่งมีหลักสูตร English Language Learner (ELL) ซึ่งมีราคาที่สูง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนกวดวิชาที่สอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน

มีเว็บไซท์ที่เปิดหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ซึ่งคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่ามันเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณหรือไม่

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ คุณสามารถตกลงเวเลาเรียนกับผู้สอน คุณสามารถปรับเวลาเรียนได้ตามตารางของคุณ คุณจะได้ประหยัดเวลาในการติดต่อ เพื่อเพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้น สนุกไปกับการเรียนที่บ้านหรือดื่มกาแฟและรับประทานขนมไปด้วย

วิธีการเรียนที่ปรับได้ตามความต้องการของคุณ

การเรียนออนไลน์มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา เนื่องจากคุณสามารถเรียนนานเต็มชั่วโมงหรือเรียนในเวลาสั้นๆแต่หลายๆครั้ง ผู้สอนจะปรับตามความต้องการและความสามารถของคุณ และยังมีตัวช่วยหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การแชทผ่านข้อความ สไกป์ หรือกระดานและไฟล์ที่แชร์ร่วมกัน เครื่องมือวาดกราฟ และอื่นๆอีกมากมาย

ราคาที่เป็นมิตร

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม บางเว็บไซท์มีราคาพิเศษขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสมัครเรียน

วิธีการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ

หากคุณไม่เข้าใจบทเรียน คุณสามารถถามได้จนกว่าจะเข้าใจ คุณสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อความต้องการของคุณ

ชาวฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษา

ชาวฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษา

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชาวฟิลิปปินส์ซึ่งใช้ภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาแม่ในชีวิตประจำวันและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองถึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ชาวฟิลิปปินส์สามารถใช้กระบวนการสื่อสารทั้งสี่ซึ่งประกอบไปด้วยการอ่าน การพูด การเขียน และ การเข้าใจได้อย่างครบถ้วน นั่นอาจเป็น
เพราะว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของอเมริกามานานกว่าห้าทศวรรษ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างขึ้นใจ

วิถีชีวิต

ในโรงเรียนมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ในตอนแรกมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนทั่วประเทศ ในโรงเรียนประถมมีการสอนให้นั่งเรียนท่อง ABCs แบบอเมริกันและเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเน้นสอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคตั้งแต่เริ่มต้น ในโรงเรียนที่เจริญแล้วจะมีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ

ด้วยการฝึกฝนหลายรูปแบบทำให้ไม่แปลกเลยที่ชาวฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้สื่อสารและนักประพันธ์ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์เปลี่ยนระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นระบบ K1 ถึง K12 ซึ่งมีการคาดว่าการเพิ่มการศึกษาอีกสองปีจะทำให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาต่างๆมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นชาวฟิลิปปินส์ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมักใช้ภาษาอังกฤษกันในครอบครัว และยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึงในหนัง รายการโทรทัศน์ เกมส์ และอื่นๆอีกมากมาย

ประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของชาวฟิลิปปินส์ทำให้พวกเขาได้เปรียบกว่าชาวประเทศอื่นๆในอาเซียนในการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก บริษัทต่างชาติมองหาชาวฟิลิปปินส์เนื่องจากความสำคัญของทักษะการสื่อสารและคิดว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหาในการเข้าใจซึ่งกันและกัน

ฟิลิปปินส์กำลังกลายเป็น ประเทศที่สอนภาษาอังกฤษที่สอนในราคาไม่แพง ตามข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ มีคนกว่า 24,000 คนที่ยื่นขอใบอนุญาตการศึกษา ในขณะที่ไม่กี่ปีก่อนมีผู้สมัครเพียง 8,000 คน นอกจากนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีนักเรียนที่สมัครมาเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาอื่นๆ นักศึกษาต่างชาติจากเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ยุโรปและตะวันออกกลางคิดว่าฟิลิปปินส์เป็นสวรรค์แห่งการศึกษาของพวกเขา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ฟิลิปปินส์ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียและแคนาดา ในขณะที่ระดับการสอนและโปรแกรมต่างๆของฟิลิปปินส์สามารถเทียบกับประเทศอื่นๆได้สบายๆ

มีวิดีโอต่างๆบนYouTube มากมายที่โฆษณาฟิลิปปินส์ว่าเป็นประเทศสำหรับการศึกษา โดยเฉพาะด้านการแพทย์ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษาในราคาที่ไม่แพง ภาษาไม่เป็นอุปสรรคเนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้มาตรฐานสากล

หากคุณเคยใช้งานคอลเซ็นเตอร์ฟิลิปปินส์คุณอาจจะไม่สามารถแยกพวกเขาจากคนอเมริกันได้เลย คอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ได้ใช้บริการภายนอกจากฟิลิปปินส์เนื่องจากคนฟิลิปปินส์คุ้นเคยกับสำเนียงอเมริกันและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คนที่โทรมาจะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังพูดอยู่กับคนที่มาจากอีกซีกโลกหนึ่ง

บทบาทของพ่อแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก

บทบาทของพ่อแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมทัศนคติของนักเรียน
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ลดความน่าเบื่อในการทำการบ้านด้วย
การช่วยและสนับสนุนให้เขาทำการบ้านให้เสร็จ การทำการบ้านไม่
ได้ใช้เวลานานและไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับลูกของคุณ
คุณควรทำให้มันน่าสนุกและทำให้เขาตั้งตาคอยที่จะทำการบ้านใน
ทุกๆวัน

นี่คือเคล็ดลับในการกระตุ้นให้ลูกของคุณสนุกไปกับการทำการบ้าน
วิชาภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของการบ้าน

พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงความสำคัญและจุดประสงค์ของการทำการบ้าน

เขาต้องทราบว่า:
• ทำไมเขาถึงต้องทำการบ้าน?
• เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการบ้าน?
• มันเหมาะสมกับโครงสร้างของระบบการศึกษาอย่างไร?
หากเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการทำการบ้านเขาก็จะไม่อยากทำมัน ก็เหมือนกับการไปหาหมอเพื่อ
ฉีดยาเป็นครั้งแรก

ครูสั่งการบ้านเพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนในสิ่งที่เรียนมาจากโรงเรียน
การบ้านทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ และครูก็สามารถประเมินความ
จำเป็นในการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนได้จากการบ้าน งานที่สั่งในห้องเรียน และการสอบ การเตรียม
แผนการเรียนก็สามารถทำให้บรรลุความต้องการในการเรียนของนักเรียนได้
การไม่อธิบายให้นักเรียนฟังว่าทำไมเขาถึงต้องทำการบ้านจึงทำให้เขาไม่เต็มใจทำและจะทำให้ใช้เวลา
นานขึ้นในการทำให้เสร็จและท้ายที่สุดก็จะไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากมันเลย

สร้างทัศนคติเชิงบวก

หากลูกของคุณเข้าใจสิ่งที่เรียนมาในวันนั้น เขาก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำการบ้าน และก็จะทำให้
การทำการบ้านกลายเป็นเรื่องง่าย ๆเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียน
หากเขามีทัศนคติเชิงลบต่อการบ้านแล้ว มันเป็นไปได้สูงที่เขาจะใช้เวลานานขึ้นในการทำการบ้านหรือ
อาจจะไม่ทำเลย
บ่อยครั้งที่พ่อแม่คิดว่าลูกของพวกเขาขี้เกียจหรือไม่มีทักษะในการทำการบ้านด้วยตนเอง นี่เป็นความคิด
ที่ผิด ในความจริงแล้วเป็นเพราะเด็กมีทัศนคติเชิงลบต่อการทำการบ้านและต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการทำการบ้านให้เสร็จ เมื่อคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อของเขาได้ คุณก็จะเอาชนะเขาได้

กำจัดอุปสรรคในการเรียน

การมีเวลาและมีมุมในบ้านสำหรับการเรียนและทบทวนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวินัยในการเรียนให้ลูก
ของคุณ เวลาทำการบ้านควรจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การรบกวนและทำให้เด็กไขว้เขว ควรจะต้องมีสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ต้องไม่มีการดูโทรทัศน์หรือคุย
โทรศัพท์ในช่วงเวลาทำการบ้าน ส่วนคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค หรือ แท็บเล็ตก็ควรมีไว้ใช้เพื่อประกอบการ
เรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น การสร้างตารางเวลาทำการบ้าน การลดสิ่งรบกวนและการสนับสนุนจากพ่อแม่
จะทำให้ลูกของคุณผ่านบทเรียนแต่ละบทไปอย่างง่ายๆในตอนนี้และต่อๆไปในภายหน้า

บทสรุป

การใช้เวลากับลูกของคุณในการทำการบ้านจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณสนใจเขา และมันเป็นมากกว่าการได้
เกรดดีๆ มันคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก และมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเพราะนอกจาก
คุณจะได้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของลูกคุณแล้ว คุณก็ยังได้รับความเคารพจากเขามากขึ้นอีกด้วย