ภาษิตที่ว่า “หากครูไม่สอน นักเรียนก็ไม่ได้เรียนรู้” ทำให้ครูถูกมองในแง่ไม่ดี เนื่องจากการเรียนเป็นกระบวนการแบบสองทาง ซึ่งไม่ว่าผู้สอนจะสอนเก่งแค่ไหน หากนักเรียนไม่สนใจอ่านหนังสือก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ในความเห็นของครูผู้สอน พวกเขาคือมืออาชีพที่ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้วิธีการสอน อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติซึ่งต้องใช้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆในการตอบสนองความต้องการในการศึกษาของทั้งคนทั่วๆไปและของสังคม
การสอนไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ความรู้นักเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนจริงๆและได้เรียนรู้จากบทเรียนนั้น
การพูดย่อมง่ายกว่าการกระทำแน่นอน สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language – ESL) นั้น มีสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อจะได้พัฒนาระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเป็นอาชีพที่สำคัญ ครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลาไปกับการพิจารณาสิ่งเหล่านี้และหาวิธีการสอนที่จะช่วยทำให้เกิดผลดีที่สุด
และนี่คือปัญหาที่ครูผู้สอนมักจะพบในการสอนชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบ ESL รวมถึงคำแนะนำในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

พวกเขาไม่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ

นี่เป็นเรื่องปกติเนื่องจากผู้เรียนจะเข้าใจกันและกันได้ดีกว่าหากพวกเขาพูดภาษาแม่กัน บางครั้งนักเรียน
เหล่านี้ก็จับกลุ่มคุยกันโดยไม่สนใจสิ่งที่ครูกำลังสอน

คำแนะนำ:

ให้เวลานักเรียนพูดในชั้นเรียนมากขึ้น ปล่อยให้พวกเขาอ่านและถามพวกเขาว่าพวกเขาเข้าใจข้อความเหล่านั้นหรือไม่ หากเขายิ่งพูดมากเท่าไหร่ เขาจะรู้สึกสนใจและรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมมากขึ้น พวกเขาจะเรียนรู้ว่าจะสื่อความคิดของพวกเขาออกมาอย่างไร ซึ่งจะทำให้เขาใจจดจ่ออยู่กับการหาความรู้ การเน้นการสื่อสารมากกว่าการจับผิดแกรมม่าหรือวิธีออกเสียงจะทำให้นักเรียนโฟกัสไปกับการคิดว่าพวกเขาทำอะไรถูกมากกว่าพวกเขาทำอะไรผิด
และนี่ก็ยังช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียน

แนะนำให้นักเรียนรู้จักกับคนที่พูดภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญและพวกเขาจะรู้สึกว่าจะต้องหาวิธีที่จะทำให้สื่อสารในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

นักเรียนที่เบื่อ

การเหม่อลอย การสัปหงก หรือการทำอย่างอื่นในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนกำลังเบื่อ มันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับแต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนหมดความสนใจก็คือคุณครู

คำแนะนำ:

เป็นหน้าที่ของครูที่จะทำให้ชั้นเรียนน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไร ครูต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการทำให้หัวข้อนั้นสนุกขึ้น เช่นการเชื่อมโยงเนื้อหาในหนังสือกับตัวอย่างในชีวิตจริง

นักเรียนที่โดดเด่น

แน่นอนในแต่ละชั้นเรียนจะต้องมีนักเรียนที่กะตือรือร้น พวกเขามาเรียนด้วยความตื่นเต้นที่จะแบ่งปันความรู้บางอย่างแก่ทุกๆคนและกว่าที่คุณจะรู้ตัว เขาก็โดดเด่นเกินคนอื่นๆในกลุ่มไปแล้ว นักเรียนเหล่านี้จะเป็นนักเรียนที่ชอบการแข่งขัน ชอบยกมือถามและตอบโดยที่ไม่สนใจคนอื่นๆ

คำแนะนำ:

อย่าเรียกพวกเขาต่อหน้าคนอื่นๆในชั้นเรียนแต่ก็อย่าทำให้เขาหมดความกะตือรือร้น คุณอาจจะมอบหมายให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยประจำวัน โดยให้ช่วยเพื่อนร่วมชั้นหาคำตอบที่ถูกต้อง และในตอนเลิกเรียนก็อย่าลืมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขา