มีสามคำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันไปคือ จำเป็น ไม่จำเป็น และอาจจะจำเป็น
นี่เป็นหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถึงแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าการให้การบ้านเป็นสิ่งที่ให้โทษเนื่องจากจะสร้างความเครียดในการทำ ส่วนอีกหลายคนก็มองในอีกแง่มุมโดยคิดว่าการบ้านเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกฝนในสิ่งที่เรียนมาจากห้องเรียน

ประโยชน์

การบ้านช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูในการทำงานร่วมกันมากขึ้น นักเรียนสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้ และ การเข้าใจบทเรียนก็จะทำให้สนุกไปกับการเรียนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการวัดประสิทธิภาพในชั้นเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย และยังทำให้ครูผู้สอนจะสามารถมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่เป็นคนเรียนช้าได้
การบ้านยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเนื่องจากนักเรียนอาจจะขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือพี่น้องในการช่วยทำการบ้าน นักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้มากขึ้นและพ่อแม่ก็จะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูกๆ นี่เป็นการใช้เวลาอันมีค่าไปกับครอบครัวและทั้งสองฝ่ายก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การทำการบ้านเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน การฝึกฝนจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความพยายามในการเรียนรู้ก็จะส่งผลในที่สุด การบ้านจะช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวสอบและยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และยังทำให้พ่อแม่สามารถประเมินว่าลูกของพวกเขาเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างและสามารถสร้างวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องของกับลูกๆได้

ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

นักเรียนใช้เวลากว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงในโรงเรียน การใช้เวลาในการทำการบ้านจะกลายเป็นภาระและทำให้เกิดความเครียด พวกเขาต้องการผ่อนคลายเพื่อทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องโรงเรียน
การบ้านจะทำให้นักเรียนได้ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กเจริญวัย ปัญหาสังคมอาจเกิดขึ้นได้หากมีความไม่สามัคคีกันในครอบครัว
การบ้านสามารถสร้างความขัดแย้งระหว่างเด็กกับพ่อแม่เมื่อเด็กต่อต้านการทำการบ้านที่ยาก บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะเหนื่อยเกินไปและอาจจะไม่มีความอดทนที่จะสร้างข้อตกลงระหว่างกัน
การบ้านที่มากเกินไปยังจูงใจให้นักเรียนลอกการบ้านจากเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนแต่ไม่ทำให้ได้รับประโยชน์ใดๆเลย ครูผู้สอนก็อาจจะยุ่งเกินไปกับการเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับการเรียน ทำให้การให้คะแนนการบ้านอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรทั้งในเรื่องของคุณภาพและเวลาเพราะเมื่อนักเรียนได้การบ้านที่ตรวจแล้วกลับไปครูก็เปลี่ยนไปสอนเรื่องใหม่แล้ว

บทสรุป

งานวิจัยบางชิ้นนำเสนอว่าความถี่ในการทำการบ้านเป็นตัวทำนายคะแนนของนักเรียนและยังมีผลต่อความสำเร็จในภายหน้า การบ้านเป็นวิธีอันมีค่าในการศึกษาโดยให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝน และทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้บทเรียน