การบ้านจำเป็นสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่

มีสามคำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันไปคือ จำเป็น ไม่จำเป็น และอาจจะจำเป็น นี่เป็นหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย... read more

Что нужно знать онлайн-репетиторам об учащихся по программе «Английский как второй язык» (ESL), чтобы помочь им эффективно изучать английский?

ESL учащиеся имеют разнообразные культуры и разный уровень владения языком. У них есть одна общая черта – они должны научиться общаться на английском языке. Это откроет двери для многих возможностей, таких как: дружба, работа, уверенность в себе … и многое... read more

Что нужно для того, чтобы эффективно подходить к изучению?

Студент, который добивается превосходных успехов в классе, не появляется случайно. Учащийся, который эффективно подходит к изучению, прилагает все усилия, является целеустремленным, имеет терпение и любопытный ум, который выходит за рамки обычных залов школы. Нормы... read more

Какой вы выберите тип обучения – онлайн или в университете?

Прежде чем получить высшее образование, вы должны узнать, признается ли данная школа или программа. Кроме типичного обучения в высшем учебном заведении, существует и другой вариант – онлайн-обучение. Согласно базе данных открытого образования (БДОО), есть 3509 онлайн... read more

Methods for One-on-One Tutoring for an ESL Learner

The purpose of one-on-one coaching is to assist students to learn on their own. Lectures should be customized to address the learner’s need and should be provided only when necessary. In this setting, a tutor should guide the student to the correct answer, always... read more

คำแนะนำสำหรับคุณครูในการแก้ปัญหา ESL

ภาษิตที่ว่า “หากครูไม่สอน นักเรียนก็ไม่ได้เรียนรู้” ทำให้ครูถูกมองในแง่ไม่ดี เนื่องจากการเรียนเป็นกระบวนการแบบสองทาง ซึ่งไม่ว่าผู้สอนจะสอนเก่งแค่ไหน หากนักเรียนไม่สนใจอ่านหนังสือก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ในความเห็นของครูผู้สอน... read more

ครูผู้สอนออนไลน์มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่?

ปัจจุบันพ่อแม่มักจะยุ่งอยู่กับการทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในแต่ละวัน คุณแม่ที่ทำงานเต็มเวลาก็ยังต้องยุ่งกับการทำงานบ้านและกิจวัตรประจำวันอื่นๆจึงมีเวลาในการสอนการบ้านลูกน้อยลง ส่วนคุณพ่อเมื่อเลิกจากงานหนักในแต่ละวันแล้วก็จะเหลือแรงในการล้างจานหรือทำงานเล็กๆน้อยๆอื่นๆ... read more

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั้งในด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆ ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้กระทั่งเจ้าของภาษาเองก็ยังมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ... read more